O NAS

Z najwy?sz? przyjemno?ci? mamy zaszczyt zaprosi? Pa?stwa do Restauracji Strzechówka. Nasza firma narodzi?a si? 1997 roku. Specjalno?ci? restauracji s? dania rybne. Szczególnie polecamy ryb? pieczon? w pergaminie.

Dla tych z Pa?stwa którzy nie lubi? ryb proponujemy kuchni? polsk? oraz namiastk? kuchni w?oskiej, w tym r?cznie wyrabian? pizz? wed?ug najlepszej, oryginalnej w?oskiej receptury. Bazujemy na tradycyjnych przepisach, a wi?kszo?? potraw pochodzi z naszej produkcji.

Nasi stali go?cie chwal? sobie przedewszystkim jako?? i smak naszych da?. Niezrównany klimat oraz wn?trze oparte na starym drewnie i pami?tkach minionych czasów powoduje, ?e poczujecie si? Pa?stwo wyj?tkowo.