Zako?czenie sezonu letniego.

Data dodania: 2018-08-27, 13:50:46

Wielkimi krokami zbli?amy si? do zako?czenia sezonu letniego . 
Przez dwadzie?cia jeden lat istnienia odwiedzi?o nas wielu Go?ci a spora cz??? zaprzyja?ni?a si? z nami na d?ugie lata .
Czasy si? zmieniaj? ale my trwamy!
Dzi?kujemy wszystkim naszym sta?ym Go?ciom i serdecznie zapraszamy tych , których jeszcze u nas nie by?o.
                 _______________________________________________________
Wyrusz z nami w kulinarny rejs ..... Poznaj kultow? Strzechówk? , która jest czynna przez ca?y rok .